Ajankohtaista

Kategoriat
27 maaliskuun, 2017

Verenpaine hyvään hoitoon! – laatuverkostojen kevättempaus 28.3.2017

Kohonnut verenpaine on merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Noin kahdella miljoonalla suomalaisella aikuisella on verenpaine kohonnut ja noin miljoona suomalaista käyttää verenpainelääkkeitä. Vain noin 40 % lääkkeitä käyttävistä on päässyt hoitotavoitteeseen. Terveydenhuollon laatuverkostot kohdentavat 28.3.2017 Kevättempauksensa verenpaineen hoidon parantamiseksi – Verenpaine hyvään hoitoon!

Kohonnut verenpaine vaaratekijä moneen sairauteen

Kohonnut verenpaine aiheuttaa aivohalvauksia, sydäninfarkteja ja munuaissairauksia. Suomalaisten sydän- ja verisuonisairaudet ovat vähentyneet merkittävästi viimeisten 30–40 vuoden aikana. Suuri merkitys vähentymisessä on ollut tupakoinnin vähentymisellä ja kovien rasvojen käytön vähentymisellä. Kohonneen verenpaineen parempi ehkäisy ja hoito vaativat vielä ponnisteluja. Paremmalla verenpaineen hoidolla voitaisiin ehkäistä merkittävä osuus sydän- ja verisuonitapahtumia.

Verenpaine saadaan hyvään hoitoon monia asioita yhdistelemällä

Kohonneen verenpaineen hoito edellyttää potilaan tahtoa vaikuttaa terveyteensä, koska tarvitaan samanaikaisesti elintapamuutoksia ja sitoutumista pitkäaikaiseen lääkehoitoon. Tärkein verenpaineeseen vaikuttava elintapa on suolankäyttö. Elintarvikkeista saatavan suolan (natrium) määrä olisi hyvä puolittaa. Tämä edellyttää ruoan valmistuksessa käytettävän suolan vähentämistä ja lisäksi runsaasti suolaa sisältävien elintarvikkeiden vaihtamista muihin tuotteisiin. Runsaasti suolaa sisältävät mm. leikkeleet ja myös leipä. Runsas suolan käyttö heikentää lisäksi joidenkin verenpainelääkkeiden toimintaa.

Laihduttaminen, liikunta ja runsaan alkoholin käytön vähentäminen alentavat verenpainetta. Pienillä muutoksilla useissa elintavoissa voidaan saada merkittävää aikaan.

Kohonneen verenpaineen hoidossa tarvitaan usein myös lääkehoitoa. Monesti lääkkeitä tarvitaan useita erilaisia, jotta hoitotavoitteeseen päästään.

Verenpainepotilaan on tärkeä ottaa vastuu hoidostaan

Vastuun hoidostaan voi ottaa, kun tietää hoidon tavoitteen. Oikein suoritetuilla verenpaineen kotimittauksilla verenpainepotilas voi itse tarkkailla miten hyvin hoitotavoite on saavutettu. Tarvitaanko vielä elintapamuutoksia tai lisää lääkkeitä vai ollaanko jo tavoitteessa? Verenpaine vaihtelee kaikilla päivän mittaan, joten mittaukset tulee tehdä samalla tavalla rauhallisissa olosuhteissa. Käytetty verenpainemansetti pitää olla oikean kokoinen ja mittaustekniikka oikea, jotta mittausarvoihin voidaan luottaa.

Terveydenhuollon laatuverkostot toteuttamassa Kevättempausta

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto ja Työterveyslaatuverkosto ovat omaehtoisia yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Verkostoissa tehdään vuosittain useita laatumittauksia, joiden perusteella toimintaa kehitetään. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostossa on mukana 31 terveyskeskusta ympäri maata ja Työterveyslaatuverkostossa 13 työterveydenhuollon yksikköä. Conmedic koordinoi laatuverkostojen toimintaa.

Verenpaine hyvään hoitoon! -tempauksella verkosto haluaa kiinnittää väestön ja potilaiden huomion oikein tehtyyn verenpaineen mittaamiseen sekä hyvän tavoitteellisen hoidon toteutumiseen.

Lisätiedot

Työterveys Lappican yhdyshenkilö ylilääkäri Heli Leino, heli.leino@lappica.fi, 040 821 4115

laatuverkostokoordinaattori Klas Winell, klas.winell@conmedic.fi, puh. 0400 407 943


Kategoriat