Palvelut

Äänenhuoltoryhmä

Kohderyhmä: Puhetyöntekijät, joilla on ilmennyt ongelmia äänen kestävyydessä puhetyössä ja/tai, jotka katsovat tarvitsevansa tietoa ja harjoituksia terveen ja kestävän äänen ylläpitoon.

Tavoite: Saavat tietoa terveen äänentuoton perusteista ja oppivat huomioimaan ääniergonomiaansa puhetyössä. Tunnistavat äänentuottonsa ongelmakohdat ja oppivat itsenäisen harjoittelun avulla löytämään sopivia keinoja oireidensa hallintaan.

Ryhmän koko: 8 henkilöä

Ryhmän kokoontuminen: Lappican ryhmätilassa kolme kertaa. Ensimmäisen ja kolmannen kokoontumiskerran kesto on 2 tuntia, toisen 1,5 tuntia. Kokoontuminen kahtena peräkkäisenä viikkona ja kolmas kerta n. kuukauden kuluttua.

Ryhmän vetäjä: Puheterapeutti ja työfysioterapeutti

Sisältö: Luentoja ja harjoituksia terveen äänentuoton perusteista ja ääniergonomian huomioimisesta puhetyössä sekä äänentuoton ongelmakohtien tunnistamisesta ja itsenäisen harjoittelun keinoista. Työfysioterapeutti ohjaa ryhti- ja hengitysharjoituksia, niska-hartiaseudun liikkuvuusharjoituksia sekä lihasten rentoutusta.