Palvelut

Yrittäjän työterveys

Yrittäjät ovat moniosaajia, joiden työpäivät saattavat usein venähtää pitkiksi. Oma terveys ja hyvinvointi voivat arjessa jäädä taka-alalle tai jopa unohtua kokonaan. Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeää pääomaa, kuten laitteet ja tilat. Oma kroppa ja päänuppi vaativat myös yhtälailla huoltamista ja kunnossapitoa. Paljon voit tehdä itsekin hyvinvointisi eteen, mutta voit pyytää siihen myös apua ja neuvoa osaajilta työterveyspalveluista. Heiltä saat myös opastusta työympäristösi terveysvaarojen arviointiin sekä niiden ennaltaehkäisyyn.

Yrittäjän työterveyspaketin tavoitteena on yrittäjän työkyvyn tukeminen. Yrittäjä voi valita työterveyspakettiin haluamansa työterveyspalvelut.

Yrittäjä – Työterveyspalvelut
Palveluntarpeiden yhteinen määrittely, tavoitteiden asettelu, toimintasuunnitelman tekeminen

Työhyvinvointipalvelut
* Asiantuntijapalvelut, esim. erikoislääkäri, puheterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja
* Työnohjaus
* Ryhmätoiminta, esim. painonhallinta-, stressi-, rentoutusryhmät sekä tuki- ja liikuntaelinryhmät

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
(yrittäjän terveys)
* Työpaikalla tehtävä työolosuhteiden kartoitus, työmenetelmien sekä altisteiden selvittäminen ja näiden terveydellisen merkityksen arviointi
* Työterveystarkastukset
* Neuvonta ja ohjaus terveelliseen ja turvalliseen työskentelyyn
* Työhyvinvoinnin ja toiminnan tuki
* Varhainen tuki työkykyongelmissa
* Työkyvyn arviointi sekä tarvittava tuki ja seuranta
* Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
* Turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden arviointi
* Päihteiden käytön ennaltaehkäisy
* Esimiestyön/johtamisen tuki
* Tuki työelämän muutostilanteissa
* Työterveyspainotteinen sairaanhoito