Palvelut

Selkäryhmä

Selkäryhmä

Kohderyhmä: Asiakkaat, joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittavia alaselän alueen ongelmia ja/tai selkää kuormittava työ.

Tavoite: Asiakas saa tietoa ja ohjausta omatoimiseen ja jatkuvaan selän harjoitteluun sekä lisätä asiakkaan tietoutta tietoa työergonomiasta, jotta hän pystyy soveltamaan oikeita työasentoja työssään.

Ryhmän koko: 7-12 henkilöä.

Ryhmän kokoontuminen: Ryhmä kokoontuu työterveyshuollon ryhmätilassa torstaisin klo 16–17. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa ja viides kerta toteutetaan henkilökohtaisena etävastaanottona kaksi viikkoa viimeisestä ryhmätapaamisesta.

Ryhmän vetäjä: työterveyshuollon työfysioterapeutti

Sisältö: Ryhmän sisällössä on sekä teoriaa että harjoittelua. Teoriaosuuden avulla pyritään ymmärtämään selän rakennetta ja lihastoimintaa sekä oireilun ja työn välistä yhteyttä (mm. työergonomia). Harjoitteluosuudessa käydään läpi selän liikkuvuutta, lihasten aineenvaihduntaa, elastisuutta ja voimaa lisääviä harjoitteita sekä sopivia liikuntamuotoja.