Palvelut

Selkäryhmä

Kohderyhmä: Asiakkaat, joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittavia alaselän alueen ongelmia ja/tai selkää kuormittava työ.

Tavoite: Asiakas saa tietoa ja ohjausta omatoimiseen ja jatkuvaan selän harjoitteluun sekä lisätä asiakkaan tietoutta tietoa työergonomiasta, jotta hän pystyy soveltamaan oikeita työasentoja työssään

Ryhmän koko: 7-12 henkilöä.

Ryhmän kokoontuminen: Ryhmä kokoontuu pääasiassa työterveyshuollon ryhmätilassa joka toinen tiistai klo 16–17. Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa.

Ryhmän vetäjä: työterveyshuollon työfysioterapeutti

Sisältö: Kolmella kokoontumiskerralla on teoriaosuus, jossa käydään läpi selän rakennetta ja selkäsairauksia sekä rentoutumista ja työergonomiaa. Jokaisella kerralla tehdään harjoitteita: mm. selän liikkuvuus, syvien lihasten aktivointi ja harjoittelu. Yksi kerta voidaan toteuttaa altaalla tai ulkona esim. sauvakävelynä. Yhdellä kerralla työterveyshuollon erikoislääkäri pitää luennon kivunhoidosta.