Palvelut

Työnantajan laaja työterveys

Tavoitteena on työntekijän työkyvyn tukeminen sekä työkykyyn vaikuttavien sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy. Työterveyshuollon laaja paketti sisältää työterveyshuoltolain edellyttämät palvelut sekä muut yhteisesti sovittavat palvelut. Sovittavia palveluja ovat mm. yleislääkäritasoinen sairaanhoito, pienten työtapaturmien hoito, ryhmätoiminta, ensiapukoulutus ja työnohjaus sekä muut työhyvinvointipalvelut.

Työterveysasiantuntijamme ovat mukana työkykyä ylläpitävissä toiminnoissa ja kuntoutushankkeissa.

Työterveyspalveluitamme voivat käyttää kaikki työpaikan vakinaiset, määräaikaiset ja tilapäiset työntekijät. Työterveyspalvelut ovat työntekijöille maksuttomia, lukuun ottamatta työterveyslääkärin tekemiä lausuntoja.

Asiakastyöpaikka – Työterveyspalvelut
* Palveluntarpeiden yhteinen määrittely, tavoitteiden asettelu, toimintasuunnitelman tekeminen

Työpaikkakäynnit
(työpaikan terveys)

* Työpaikalla tehtävä työolosuhteiden kartoitus, työmenetelmien sekä altisteiden selvittäminen ja näiden terveydellisen merkityksen arviointi
* Neuvonta ja ohjaus terveelliseen ja turvalliseen työskentelyyn
* Työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja toiminnan tuki
* Turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden arviointi
* Päihteiden käytön ennaltaehkäisy
* Esimiestyön/johtamisen tuki
* Tuki organisaation muutostilanteissa

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
(yksilön terveys)

* Henkilöstön työhöntulo- ja lakisääteiset työterveystarkastukset
* Oikeiden työtapojen ja välineiden käytön opastus
* Sairaspoissaoloseuranta
* Varhainen tuki työkykyongelmissa
* Työkyvyn arviointi sekä tarvittava tuki ja seuranta
* Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
* Tuki työelämän muutostilanteissa
* Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työhyvinvointipalvelut
* Asiantuntijapalvelut, esim. erikoislääkäri, puheterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä
* Työnohjaus
* Ryhmätoiminta, esim. painonhallinta-, stressi-, rentoutusryhmät sekä tuki- ja liikuntaelinryhmät
* Ensiapukoulutus
* Yrityksen tarpeisiin pohjautuvat hankkeet, esim. muutospaja, ergonomiapassi, työhyvinvointipäivä