Palvelut

Ensiapukoulutus

Räätälöimme kurssisisällön erityisesti huomioiden työpaikkanne työolosuhteet, tapaturmariskit ja ensiapuvalmiuden. Kurssille otetaan 15 henkilöä.

Tavoitteet ja toteuttajat

Ensiapukoulutuksen tavoitteena on auttamisvalmiuden ja ensiaputaitojen lisääminen, terveyden edistäminen ja tukeminen. Ensiapukoulutuksen pitää työterveyshoitaja, jolla on ensiapukouluttajan pätevyys.

Sisällön kuvaus

Ensiapu 1 kurssi (16 h) Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa, myrkytyksissä, palovammoissa, murtumissa ja nyrjähdyksissä.
Hätäensiapu (8 h) Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Ensiavun kertauskurssi (4-8 h) Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiavun perus- ja jatkokoulutuksen saaneiden ensiapuvalmiutta hätäensiavussa sekä korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä tapaturmien synnyssä.

Koulutukset ovat voimassa 3 vuotta.

Kela-korvaus

Työnantajalla on mahdollisuus saada 60 % KELA -korvaus kurssihinnoista, ensiapuvälineistä ja -materiaalista.

Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveyshuollosta vastaava ammattihenkilö on työpaikkaselvityksen perusteella katsonut ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat tarpeellisiksi sekä todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Ensiapuvalmiuteen kuuluu ensiapukoulutus ja työpaikalla tarvittavat ensiaputarvikkeet. Ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ”ensiavun ja terveystiedon kouluttaja” -koulutus (ETK).


Lisätietoa
koulutuksista (sisältö ja seuraavien kurssien alkamisajat) saat ensiapukouluttajiltamme
minna.hakkinen@lappica.fi
marjo.mattila@lappica.fi
minna.salla@lappica.fi
leena.berg-poikela@lappica.fi
marja-leena.pyhajarvi@lappica.fi
sirpa.illikainen@lappica.fi