Palvelut

Niskaryhmä

Kohderyhmä: Asiakkaat, joilla on niska-hartiaseudun oireilua ja/tai yläselkää ja hartiaseutua kuormittava työ. Tarvittaessa ammattiryhmäkohtaiset ryhmät (esim. toimistotyöntekijät, hoitajat)

Tavoite: Asiakas saa tietoa ja ohjausta omaehtoiseen harjoitteluun ja sen avulla löytää sopivia keinoja niska-hartiaseudun oireiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn sekä lisätä asiakkaan tietoutta työergonomiasta, jotta hän pystyy soveltamaan oikeita työasentoja työssään

Ryhmän koko: 8-10 henkilöä

Ryhmän kokoontuminen: Ryhmä kokoontuu pääasiassa työterveyshuollon ryhmätilassa joka toinen torstai klo 16–17. Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa.

Ryhmän vetäjä: työterveyshuollon työfysioterapeutti

Sisältö: Ryhmän sisällössä on sekä teoriaa että harjoittelua. Teoriaosuuden avulla pyritään ymmärtämään niska-hartiaseudun rakennetta ja lihastoimintaa sekä oireilun ja työn välistä yhteyttä. Harjoitteluosuudessa käydään läpi niska-hartiaseudun liikkuvuutta, lihasten aineenvaihduntaa ja elastisuutta lisääviä harjoitteita sekä sopivia liikuntamuotoja. Yksi kerta voidaan toteuttaa altaalla tai ulkona esim. sauvakävelynä. Yhdellä kerralla työterveyshuollon erikoislääkäri pitää luennon kivunhoidosta.