Palvelut

Niskaryhmä

Niskaryhmä

Kohderyhmä: Asiakkaat, joilla on niska-hartiaseudun oireilua ja/tai yläselkää ja hartiaseutua kuormittava työ. Tarvittaessa ammattiryhmäkohtaiset ryhmät (esim. toimistotyöntekijät, hoitajat)

Tavoite: Asiakas saa tietoa ja ohjausta omaehtoiseen harjoitteluun ja sen avulla löytää sopivia keinoja niska-hartiaseudun oireiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn sekä lisätä asiakkaan tietoutta työergonomiasta, jotta hän pystyy soveltamaan oikeita työasentoja työssään

Ryhmän koko: 7-12 henkilöä

Ryhmän kokoontuminen: Ryhmä kokoontuu työterveyshuollon ryhmätilassa tiistaisin klo 16–17. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa ja viides kerta toteutetaan henkilökohtaisena etävastaanottona kaksi viikkoa viimeisestä ryhmätapaamisesta.

Ryhmän vetäjä: työterveyshuollon työfysioterapeutti

Sisältö: Ryhmän sisällössä on sekä teoriaa että harjoittelua. Teoriaosuuden avulla pyritään ymmärtämään niska-hartiaseudun rakennetta ja lihastoimintaa sekä oireilun ja työn välistä yhteyttä. Harjoitteluosuudessa käydään läpi niska-hartiaseudun liikkuvuutta, lihasten aineenvaihduntaa, elastisuutta ja voimaa lisääviä harjoitteita sekä sopivia liikuntamuotoja.