Palvelut

Työnantajan lakisääteinen työterveys

Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn tukeminen. Työterveysasiantuntijamme ovat mukana työkykyä ylläpitävissä toiminnoissa ja kuntoutushankkeissa. Työterveyshuollon peruspaketti sisältää työterveyshuoltolain edellyttämät palvelut.

Työterveyspalveluja voivat käyttää kaikki työpaikan vakinaiset, määräaikaiset ja tilapäiset työntekijät. Työterveyspalvelut ovat työntekijöille maksuttomia, lukuun ottamatta työterveyslääkärin tekemiä lausuntoja.

Sairaanhoito tapahtuu oman kunnan terveyskeskuksessa.

Asiakastyöpaikka – Työterveyspalvelut
* Palveluntarpeiden yhteinen määrittely, tavoitteiden asettelu, toimintasuunnitelman tekeminen

Työpaikkakäynnit
(työpaikan terveys)

* Työpaikalla tehtävä työolosuhteiden kartoitus, työmenetelmien sekä altisteiden selvittäminen ja näiden terveydellisen merkityksen arviointi
* Neuvonta ja ohjaus terveelliseen ja turvalliseen työskentelyyn
* Työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja toiminnan tuki
* Turvallisuuden ja ensiapuvalmiuden arviointi
* Päihteiden käytön ennaltaehkäisy
* Esimiestyön/johtamisen tuki
* Tuki organisaation muutostilanteissa

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
(yksilön terveys)

* Henkilöstön työhöntulo- ja lakisääteiset työterveystarkastukset
* Oikeiden työtapojen ja välineiden käytön opastus
* Sairaspoissaoloseuranta
* Varhainen tuki työkykyongelmissa
* Työkyvyn arviointi sekä tarvittava tuki ja seuranta
* Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
* Tuki työelämän muutostilanteissa