Palvelut

Työhyvinvointia työpaikolle

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa ja se syntyy arkityössä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet.

Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveyshuolto. Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla. Työhyvinvoinnin edistäminen näkyy kaikessa organisaation toiminnassa ja se on pitkäjänteistä ja jatkuvaa yhdessä tekemistä.