Palvelut

Vahvista voimavarojasi -ryhmä

Kohderyhmä: univaikeuksista, stressi- tai uupumusoireista kärsivät tai niiden ennaltaehkäisyyn panostavat työntekijät

Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on tukea osallistujan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauslomia. Ryhmässä opetellaan unen huoltoa, stressi- ja uupumusoireiden ennaltaehkäisy- ja itsehoitotaitoja sekä tutkitaan muutoksen haasteita ja mahdollisuuksia. Omien ajatusten ja tunteiden tutkimisen ja työstämisen avuksi kerätään kognitiivisten työkalujen ”työkalupakki”. Ryhmässä harjoitetaan huomion suuntaamista asioihin, jotka ovat osallistujien omien vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja pyritään samalla eroon turhasta murehtimisesta. Vaikka ryhmässä on paljon terapeuttisia elementtejä, se ei ole psykoterapiaryhmä, vaan ohjantaan, ryhmäläisten omaan aktiivisuuteen ja vertaistukeen perustuva tuki omasta hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtimiseen.

Ryhmän koko: ryhmä on muodoltaan täydentyvä, eli uusia ryhmäläisiä voi tulla mukaan mille tapaamiskerralle tahansa. Ryhmän koko voi siis vaihdella kerrasta toiseen. Jos tapaamiseen tulee yli 15 henkilöä, ryhmä jaetaan kahteen osaan.

Ryhmän kokoontuminen: Lappican ryhmätiloissa 8 kertaa 2h kerrallaan.

Ryhmän ohjaaja: Työterveyspsykologit, yhdellä kerralla työfysioterapeutti, toisella työterveyslääkäri