Palvelut

Tuki- ja liikuntaelinoireisten ryhmä

Kohderyhmä: Asiakkaille, joilla on pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelinoireita tai sairauksia ja/tai tuki- ja liikuntaelimiä kuormittava työ. Tarvittaessa ammattiryhmäkohtaiset ryhmät.

Tavoite: Asiakas saa tietoa ja ohjausta, jotta hän pystyy allasharjoittelun avulla hallitsemaan tuki- ja liikuntaelinoireitaan työkykynsä ylläpitämiseen ja kohentamiseen sekä lisätä asiakkaan tietoutta työergonomiasta, jotta hän pystyy soveltamaan oikeita työasentoja työssään.

Ryhmän koko: Ryhmän koko on 8-14 henkilöä.

Ryhmän vetäjä: työterveyshuollon työfysioterapeutti

Ryhmien kokoontuminen: Ryhmä kokoontuu kaikkiaan kymmenen kertaa. Kokoontumispaikkana on kaupungin uimahallin Laguuniallas. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 15. Ensimmäinen ja viimeinen kerta työterveyshuollon tiloissa.

Harjoittelumenetelmä: Ryhmän sisällössä on sekä teoriaa että harjoittelua. Kuivakerralla saat tietoa ergonomiasta ja omaehtoisen liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista. Altaalla tehdään lihaskunto-, koordinaatio-, tasapaino- ja lihashuoltoharjoitteita sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyttä kohentavia harjoitteita käyttäen veden vastusta ja välineitä apuna.