Ajankohtaista

Kategoriat
8 tammikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS

OSA 1.

TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS

Työterveyshuolto suunnitellaan kunkin yrityksen yksilöllisten tarpeiden perusteella. Jotta työterveyspalveluiden tuottaja voi tuottaa työnantajalle ja hänen työntekijöilleen työterveyshuoltopalveluja, on tämä sovittava kirjallisella sopimuksella työnantajan ja työterveyspalveluiden tuottajan välillä.

Työterveyshuoltosopimuksessa on sovittava työterveyshuoltopalveluiden laajuus, eli onko lakisääteisten palveluiden lisäksi sovittu sairaanhoidon järjestämisestä tai muista vapaaehtoisista palveluista.

 

Työterveyshuoltopalvelujen sisällön lisäksi sopimusasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat:
-          sopimusosapuolten nimet ja Y-tunnus
-          yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
-          hinnoittelu- ja muutosperusteet
-          sopimuksen voimassaoloaika
-          sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet
-          keinot tehdä sopimukseen muutoksia
-          sopimuksen irtisanomiseen liittyvät asiat

Työnantajan tulee pitää työterveyshuoltosopimus kaikkien työntekijöiden nähtävänä työpaikalla.

Image

Kategoriat