Ajankohtaista

Kategoriat
22 tammikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TYÖPAIKKASELVITYS

Työpaikkaselvitys tehdään aina yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa. Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa työpaikan tarpeet työterveys-, työkyky- ja työturvallisuusasioissa työterveyshuollon toimintasuunnitelman pohjaksi.

Työpaikkaselvitys tehdään toimintaa aloitettaessa, työn tai työolosuhteiden muuttuessa olennaisesti tai toimintasuunnitelman mukaisesti määräajoin (1–5 vuoden välein).

Työpaikkaselvityksen perustana on työpaikan toteuttama riskinarviointi.

Työpaikkakäynnistä laaditaan aina raportti toimenpide-ehdotuksineen. Raportti tulee olla työntekijöiden nähtävissä ja mielellään yhdessä läpikäytynä toimenpide-ehdotusten vastuuhenkilöiden ja toteuttamisaikataulujen sopimiseksi.

Työpaikkakäynnistä laaditaan aina raportti toimenpide-ehdotuksineen. Raportti tulee olla työntekijöiden nähtävissä ja mielellään yhdessä läpikäytynä toimenpide-ehdotusten vastuuhenkilöiden ja toteuttamisaikataulujen sopimiseksi.

Image

Kategoriat