Ajankohtaista

Kategoriat
19 helmikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TYÖPAIKKAKÄYNNILLÄ TEHTÄVÄT MITTAUKSET

Image

Työpaikkakäynnillä työterveyshenkilöstö arvioi työn, työympäristön, -menetelmien ja -olojen merkitystä terveydelle ja työkyvylle.

Erilaisilla haastatteluilla tai kyselyillä voidaan selvittää työilmapiiriä sekä kuormitustekijöitä ja useimmiten ne tehdään jo ennen työpaikkakäyntiä, jolloin niiden tulokset voidaan ottaa keskusteluun käynnin aikana.

Lisäksi työpaikkakäynnillä tehdään tarvittaessa erilaisia fysikaalisia mittauksia; mm. valaistus-, melu-, lämpö- ja kosteusmittauksia. Tarvittaessa mittaukset ulottuvat useammalle päivälle, jolloin seurataan pidemmän ajan altistusolosuhteita.


Kategoriat