Ajankohtaista

Kategoriat
15 huhtikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TYÖKYKYARVIO  

Joskus työntekijän työkyky voi heiketä ja työssä selviytymiseen tulee haastetta. Tämän voi huomata työntekijä itse tai esihenkilö tai asia voi tulla esille terveydentilan muutosta selvitellessä terveydenhuollossa. Silloin on paikallaan työkykyarvio työterveyshuollossa.

Työkykyarvio ei ole yksittäisen lääkärin mielipide, vaan se on moniammatillisen selvityksen tilannearvio.

Työkykyarvio alkaa työterveyshoitajan tapaamisella, jossa työterveyshoitaja arvioi työntekijän työssä selviytymistä. Tarpeen mukaan työntekijä käy erikoislääkärin ja muun ammattihenkilön/-asiantuntijan, esimerkiksi työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin, vastaanotolla, jotka tekevät myös arvion työntekijän terveydentilasta ja toimintakyvystä. Sen jälkeen työntekijä tapaa työterveyslääkärin. Työterveyslääkärillä on näin ollen laajempi kokonaiskuva työntekijän työ- ja toimintakyvystä ja hän voi suhteuttaa sen työntekijän työn asettamiin vaatimuksiin. Esimiehen ja työntekijän yhteisillä arvioilla työntekijän työssä selviytymisestä on myös merkittävä rooli työkykyarviossa.

Työkykyarvion lopuksi on usein työterveysneuvottelu, jossa työntekijän, työterveyslääkärin ja esihenkilön kesken keskustellaan siitä, miten työjärjestelyin on tuettavissa työntekijän työkykyä.

Työkykyarvio on työntekijän oikeus, jotta työkyky korjaantuu ja jäljellä oleva työkyky turvaantuu.

Image

Kategoriat