Ajankohtaista

Kategoriat
15 tammikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TOIMINTASUUNNITELMA

Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto suunnittelevat ja toteuttavat työterveyshuollon toimintaa yhteistyössä yhdessä asetettujen tavoitteiden ja sovittujen toimintatapojen mukaan. Nämä kirjataan kirjallisesti toimintasuunnitelmaan. Sisältö muodostuu työpaikan tarpeista, voimavaroista, vaara- ja kuormitustekijöistä, jotka työpaikkaselvityksessä nousevat esille. Työpaikkaa ja toimialaa koskeva aiempi tieto otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laatiessa.  

 

Image

Suunnitelmassa huomioidaan työpaikan ja työterveyshuollon välisen sopimuksen laajuus, onko lakisääteinen vai onko siihen sisällytetty työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Työpaikan oma toiminta työkyvyn tukemiseksi kirjataan toimintasuunnitelmaan ylös. Toimintasuunnitelmassa tulee näkyä myös konkreettisten tavoitteiden lisäksi suunnitellut toimenpiteet, toteutusaikataulu, vastuunjako ja seuranta.  Yleensä toimintasuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi ja päivitetään vuosittain tai aina, kun siihen tulee tarvetta. 


Kategoriat