Ajankohtaista

Kategoriat
18 maaliskuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: TERVEYSTARKASTUS

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa, joilla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastuksissa selvitetään työntekijän terveydentilaa ja toimintakykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja sekä annetaan tietoa työn terveysvaaroista ja ohjeita riskeiltä suojautumiseksi.

 

Terveystarkastukset voidaan jakaa lakisääteisiin ja muihin terveystarkastuksiin (esim. työhöntulotarkastus tai ikäryhmätarkastus).

Lakisääteiset terveystarkastukset määräytyvät työn altisteiden ja kuormitustekijöiden perusteella. Tarkastuksissa hyödynnetään myös sähköisiä kyselyitä. 

 

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti työterveyshoitaja ja tarvittaessa työterveyslääkäri. Arvion perusteella hyödynnetään lisäksi työfysioterapeuttia fyysisen toimintakyvyn osalta ja työterveyspsykologia henkisen hyvinvoinnin osalta. 

Image

Kategoriat