Ajankohtaista

Kategoriat
5 helmikuun, 2024

TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI: SUUNNATTU TYÖPAIKKASELVITYS

Suunnatussa työpaikkaselvityksessä perehdytään perusselvitystä tarkemmin työpaikan vaaratekijöihin.

Esimerkiksi psykososiaalisiin kuormitustekijöihin suunnatussa työpaikkaselvityksessä työterveyspsykologi selvittää usein kyselyin tai haastatteluin työn mahdollisia pyykkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä kuten työmäärää, työpaikan ilmapiiriä, työn sisältämiä kuormittavia vuorovaikutustilanteita tai vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön, sekä niiden terveydellistä merkitystä.

Selvityksessä annetaan myös toimenpide-ehdotuksia kuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Image

Kategoriat