Ajankohtaista

Kategoriat
26 toukokuun, 2017

Työterveys Lappicalle Avainlippu-merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Rovaniemellä toimivalle yritykselle Työterveys Lappica Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Työterveys Lappica keskittyy työterveyspalveluihin tuottamiseen alueen työpaikoille ja yrittäjille.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Toimitusjohtaja Anne Kunnari kertoo, että haimme  Avainlippu-tunnusta sen tunnettavuuden takia osoittamaan asiakkaille suomalaisesta vaihtoehdosta työterveyspalvelujen tuottajaksi.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Anne Kunnari, toimitusjohtaja, Työterveys Lappica Oy, 040 824 2367, anne.kunnari@lappica.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

Image

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi


Kategoriat