Ajankohtaista

Kategoriat
1 syyskuun, 2019

LUONTOASKEL TERVEYDEKSI

Kroonisten, tarttumattomien tulehdussairauksien, kuten astman ja allergioiden, diabeteksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien määrä on kaikissa länsimaissa lisääntynyt ja voidaankin puhua uusista kansansairauksista. Kaikille niille on ominaista lievä tulehdustila ja elimistön puolustusjärjestelmän epätasapaino.

Näiden sairauksien esiintyvyys näyttäisi olevan maaseutumaisessa ympäristössä eläneillä ihmisillä selvästi vähäisempää kuin kaupunkimaisessa ympäristössä eläneillä. Suomalaisessa tutkimuksessa maatilaympäristö ja yhteys kotieläimiin vähensi merkitsevästi allergian riskiä. Toisessa tutkimuksessa koira varhaislapsuuden kodissa oli yhteydessä lapsen puolta pienempään riskiin sairastua tyypin I diabetekseen. Kolmannessa tutkimuksessa allergia ja diabetes olivat Venäjän-Karjalan pientilavaltaisessa ympäristössä monin verroin harvinaisempia kuin Suomen puolella. Suomalaisten nuorten ihon ja nenän limakalvojen mikrobiston monimuotoisuus oli myös vähäisempää kuin Venäläisten.

Maatilaympäristön astmalta ja allergialta suojaava vaikutus näyttääkin liittyvän runsaaseen mikrobeille altistumiseen. Ihmisen iholla, hengitysteiden ja ruuansulatuskanavan limakalvoilla elää runsaasti erilaisia mikrobeja, jotka ovat tasapainossa keskenään niin, että mikään mikrobilaji ei pääse vallitsevaksi. Jos mikrobiyhteisössä pääsee jokin laji vallitsevaksi, se on usein haitallinen.  Mikrobiston suuri monimuotoisuus suojaa tauteja aiheuttavilta mikrobeilta, koska taudinaiheuttajat joutuvat kilpailemaan normaaliflooran kanssa saadakseen jalansijan. Mikäli normaali mikrobisto on kaventunut, se voi helpommin johtaa jonkun haitallisen mikrobilajin vallitsevuuteen ja lisääntyneeseen sairastuvuuteen. Maatilaympäristö ja kontaktit kotieläimiin näyttäisivätkin lisäävän elimistöämme suojaavan mikrobistomme kirjoa.

Samalla, kun pidämme huolta luonnosta, pidämme huolta mikrobeistamme ja terveydestämme. Lähdetään siis luontoon, kävelylle, marjaan, sieneen, metsästämään, metsätöihin, kotieläinpihoille. Tai tuodaan luonto luoksemme: viljellään vaikka pienestikin ikkunalaudalla, parvekkeilla, pihoilla, pidetään kotieläimiä tai nautitaan ystävien lemmikeistä.

Kirjoituksen lähteenä käytetty artikkelia ”Luontoaskel tarttumattomien tulehdustautien torjumiseksi”  Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2017;133(1):19-26.

Image

Kategoriat