Ajankohtaista

Kategoriat
13 joulukuun, 2019

Lappica uutiskirje joulukuu 2019

Kelakorvausuudistus

Vuodesta 2020 työterveyshuollon korvaamisen painopiste siirtyy ehkäisevään työterveyshuoltoon. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia korvataan aina ensin, ja korvausprosentti on ehkäisevässä työterveyshuollossa suurempi kuin sairaanhoidossa.

Ehkäisevälle työterveyshuollolle eli korvausluokalle I ja sairaanhoidolle eli korvausluokalle II tulee ensi vuonna voimaan yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Kela korvaa ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Lisätietoa Kelan sivuilta

 

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Vuoden 2020 alusta alkaen Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jotka syntyvät työfysioterapeuttien suoravastaanotoilla.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta on kyse silloin, kun asiakas hakeutuu työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkäri tai –hoitaja) erillistä tarvearvioita tai lähetettä. Suoravastaanotto koskee tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Mikäli yrityksenne haluaa käyttää työfysioterapeutin suoravastaanottopalvelua, siitä on sovittava yrityksenne kanssa työterveyshuoltosopimus- ja toimintasuunnitelmapäivityksin.

Lisätietoa Kelan sivuilta


Lappica aloittaa vuoden 2020 alussa uuden etäpalvelun asiakkailleen, joilla työterveyshuoltosopimus kattaa sairaanhoidon. Palvelu nopeuttaa hoitoon pääsyä ja parhaimmillaan jopa poistaa fyysisen vastaanotolla käynnin tarpeen kokonaan. Uudessa palvelussa hyödynnetään kaikkia Lappicalla jo käytössä olevia yhteydenottotapoja, lisäksi tuomme asiakkaillemme käyttöön parannetun chat-toiminnon sekä etävastaanottopalvelut. Etätiimissä potilaita hoitavat aina työterveyshoitajat ja yleislääkärit. Palveluun pääsee suoraan lappica.fi -sivustolta. Tiedotamme eLAPPICA -palvelusta lähempänä lisää.


Lappica tuo asiakkailleen käyttöön uuden palvelun helpottamaan kotona tehtävien mittausten seurantaa. Jatkossa kaikki verenpaine-, PEF- ja painoseurannat toteutetaan etämittauksina, jolloin sekä potilaan että työterveyshuollon aikaa säästyy ja seurannan laatu paranee. Palvelu on erittäin helppokäyttöinen ja potilas kirjaa mittaustulokset suoraan mobiiliapin kautta. Näin työterveyshuollon ammattilaiset saavat saman tien tiedon tuloksista ja esimerkiksi valmiit mittauskäyrät helpottamaan tulosten tulkintaa.


Lappica 24/7

Työterveys Lappican asiakkailla on käytettävissä sähköinen asiointipalvelu Lappica 24/7. Sen avulla asiakkaat voivat hoitaa yleisimmät terveyspalveluiden asiansa verkossa. Palvelun tavoitteena on tehdä hoitoon pääsystä sekä muusta asioinnista helpompaa, nopeampaa ja miellyttävämpää. Palvelu tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset välittömästi. Suositammekin vahvasti Lappica24/7 -palvelun käyttöä ensisijaisena yhteydenottotapana työterveysasioissa.


Turvallisessa yrityksessä on terveellistä työskennellä. Työturvallisuuslain edellyttämä riskinarviointi ja työterveyshuoltolain määräämä työpaikkaselvitys tähtäävät samaan päämäärään: työn ja työpaikan riskien ja terveysvaarojen tunnistamiseen sekä hallitsemiseen.

Koska riskinarviointi ja työpaikkaselvitys tähtäävät yleensä samaan päämäärään, on ne luontevaa yhdistää ja toteuttaa yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyönä. Samalla työterveyshuollot voivat toimia omalta osaltaan tukena myös yrityksen turvallisuusasioiden hallinnassa.

Lappica on ottanut käyttöönsä Työterveyslaitoksen PIRA™-palvelun, joka on työterveyshuoltojen käyttöön tuotettu digitaalinen pilvipalvelu. Sen avulla työpaikkaselvitys ja riskienarviointi voidaan tehdä sujuvammin yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Asiakasyritys saa palvelusta samalla oman työkalun riskienarviointiin sekä työkalun hallitsemaan omaa työterveys- ja turvallisuustyötä yrityksessä.

Kysy lisää palvelusta yrityksellenne nimetyltä työterveyshoitajalta.


Työntekijätietojen päivitys

Muistattehan ilmoittaa meille työterveyspalvelusopimuksemme mukaisesti muutokset organisaationne työntekijöistä viimeistään 31.12. 2019 mennessä. Ilmoittamienne henkilötietojen perusteella laskutamme vuoden 2020 perusmaksun 31.3.2020 mennessä.

Tiedot voitte ilmoittaa meille salattuna sähköpostina osoitteeseen laskutus@lappica.fi tai lähettämällä lomakkeen osoitteeseen: Lappica Oy/Laskutus, Lapinkävijäntie 2, 96100 Rovaniemi.

Valmiin henkilötietolomakkeen löydät täältä.


Kategoriat