Palvelut

Potilassiirto-koulutukset

POTILASNOSTO/SIIRTOKOULUTUS HOITOTYÖHENKILÖSTÖLLE
POTILASSIIRTO-OHJAUS (lyhyt-koulutus)

Kohderyhmä: hoitohenkilöstö erilaisissa työpisteissä (vuodeosastot, hoitokodit, kotihoito, jne.)

Tarve: yhteydenotto työpaikalta tai toimintasuunnitelmaneuvotteluissa työterveyshuolto ja työpaikka suunnittelu yhdessä

Tavoite: Ohjata ja opastaa optimaalisiin työasentoihin ja apuvälineiden käyttöön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi fyysisesti kuormittavassa työssä. Koulutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinoireita, joten koulutus on tarkoituksenmukaista järjestää säännöllisin väliajoin.

Ryhmän koko: vaihtelee henkilökunnan määrän mukaan, tarvittaessa ohjaus useammassa ryhmässä (n.10-12 henkilöä kerrallaan)

Ryhmän kokoontuminen: pääsääntöisesti työntekijöiden omilla työpaikoilla

Koulutuksen kesto: tarpeen mukaan (esim. 1-3 x 2 tuntia kertauksen omaisesti)

Ryhmän vetäjä: työfysioterapeutti. Tarvittaessa terveyskeskuksen fysioterapiaosaston kanssa yhdessä.

Sisältö: alussa teoriaosuus anatomiasta ja työergonomiasta. Pääpaino käytännön harjoittelussa (oman kehon käyttö sekä apuvälineiden avulla harjoittelu).

POTILASSIIRTOKORTTIKOULUTUS (Työterveyslaitoksen rekisteröimä)

Kohderyhmä: potilassiirtoja tekevät terveys- ja sosiaalialan työntekijät (esim. vuodeosastot, palveluasuminen, kotihoito).

Tarve: toimintasuunnitelman mukaisesti säännölliset koulutukset

Tavoite: Osallistuja hankkii potilassiirtojen ergonomiakorttiin vaadittavan pätevyyden. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittamisesta myönnetään potilassiirtojen ergonomiakortti.

Ryhmän koko: 12 henkilöä (yleensä eri osastoilta / työpaikoilta)

Ryhmän kokoontuminen: sovitaan ryhmäkohtaisesti

Kouluttajat: työfysioterapeutti Marju Keränen.

Koulutuksen kesto: koulutus käydään 15-17 viikon aikana

Sisältö:
1) Etäopiskelu verkossa (1-2 kk)
Ergonomian merkitys osana potilaan kokonaishoitoa ja työturvallisuutta
Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan siirtymisten avustamisessa ja avustamisen periaatteet
Potilaiden hoitoisuuden ja apuvälineiden tarpeen arviointi omalla osastolla
Oman kehon hallinta potilaan siirtymisen avustamisen lähtökohtana (käytännön harjoite)
Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Verkkotehtävien suorittaminen (hyväksytyt suoritukset mahdollistavat lähiopiskelujaksolle osallistumisen)

2) Lähiopiskelu ( 2 päivää: 4 x 4 h= yht. 16 h)
Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa
Erityistilanteet ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan

3) Siirtotilanteiden kertaus ja käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (n. 1kk)

4) Kertaus ja potilassiirtojen ergonomian näyttötutkinto (1 päivä)